« Jan 5:1 Ewangelia Jana 5:2 Jan 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jest lepak w Jerozolimie owcza kąpiel, nazwana (po) Ebreysku Bethesda, pięć przysionków mająca.
2.WUJEK.1923A jest w Jeruzalem owcza sadzawka, którą po Żydowsku zowią Bethsaida, mająca pięć krużganków.
3.RAKOW.NTA jest w Jerozolimach podle placu owczego sadzawka, przezwana po Hebreysku Bethezda, pięć przysionków mająca.
4.GDAŃSKA.1881A była w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, którą zowią po żydowsku Betesda, mająca pięć ganków.
5.GDAŃSKA.2017A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć ganków.
6.SZCZEPAŃSKIA jest w Jerozolimie przy Owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betsaidą, mająca pięć krużganków.
7.MARIAWICIA jest w Jeruzalem przy Owczej bramie sadzawka, którą po Żydowsku zowią Bethesda, która miała pięć krużganków.
8.GRZYM1936A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po żydowsku Bestsaida, o pięciu krużgankach.
9.DĄBR.WUL.1973A jest w Jerozolimie sadzawka owcza, po hebrajsku zwana Betsajda, mająca pięć krużganków.
10.DĄBR.GR.1961A jest w Jerozolimie sadzawka przy Bramie Owczej, po hebrajsku zwana Betesdą, mająca pięć krużganków.
11.TYSIĄCL.WYD5W Jerozolimie zaś jest przy Owczej [Bramie] sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków.
12.BRYTYJKAA jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków.
13.POZNAŃSKAW Jerozolimie przy Owczej Bramie jest sadzawka, która nazywa się po hebrajsku Bethzatha i ma pięć krużganków.
14.WARSZ.PRASKAW Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, o pięciu krużgankach, zwana po hebrajsku Betesdą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy bramie Owczej w Jerozolimie jest sadzawka, zwana po hebrajsku Bethezda, która ma pięć krużganków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Otacza ją pięć portyków.
17.TOR.PRZ.A jest w Jerozolimie przy Owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć portyków.