« Jan 5:19 Ewangelia Jana 5:20 Jan 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Ociec miłuje syna, i wszytko ukazuje mu co sam czyni, i więtsze nad te ukaże mu sprawy, abyście się wy dziwowali.
2.WUJEK.1923Bo Ojciec miłuje Syna i wszystko mu ukazuje, co sam czyni, i większe mu nad te uczynki okaże, abyście się wy dziwowali.
3.RAKOW.NTOciec bowiem miłuje Syna, i wszytkie rzeczy ukazuje jemu, które sam czyni; i więtsze nad te ukaże jemu uczynki, żebyście się wy dziwowali.
4.GDAŃSKA.1881Boć Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te sprawy pokaże, abyście się wy dziwowali.
5.GDAŃSKA.2017Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I pokaże mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili.
6.SZCZEPAŃSKIOjciec bowiem miłuje Syna, i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni; a nawet większe od tych pokaże Mu dzieła, tak iż dziwić się będziecie.
7.MARIAWICIAlbowiem Ojciec miłuje Syna i wszystko Mu ukazuje, cokolwiek Sam czyni. I większe Mu niż te, ukaże uczynki, abyście się wy dziwili.
8.GRZYM1936Albowiem Ojciec miłuje syna i objawia mu wszystko, co sam czyni; i większe jeszcze dzieła nad nim okaże, abyście się wy dziwili.
9.DĄBR.WUL.1973Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe jeszcze od tych ukaże mu dzieła, abyście się wy dziwili.
10.DĄBR.GR.1961Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe jeszcze od tych ukaże mu dzieła, abyście się wy dziwili.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
12.BRYTYJKAOjciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili.
13.POZNAŃSKAOjciec miłuje Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni. I pokaże Mu jeszcze większe dzieła, żebyście je podziwiali.
14.WARSZ.PRASKAOjciec miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni. Ukaże Mu zresztą jeszcze większe dzieła, aby was napełnić zdziwieniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Ojciec miłuje Syna i wszystko mu ukazuje, co sam czyni, oraz pokaże mu większe od tych dzieła, abyście wy podziwiali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni, i - dla wzbudzenia waszego podziwu - pokaże Mu dzieła jeszcze większe od tych.
17.TOR.PRZ.„Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście je podziwiali.”