« Jan 5:20 Ewangelia Jana 5:21 Jan 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako ociec wskrzesza martwe i ożywia, tak i syn które chce ożywia.
2.WUJEK.1923Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia.
3.RAKOW.NTAbowiem jako Ociec wzbudza umarłe i żywymi czyni, tak i Syn, które chce, żywymi czyni.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
6.SZCZEPAŃSKIJako bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn, kogo chce, ożywia.
7.MARIAWICIBo jako Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak też i Syn, których chce, ożywia.
8.GRZYM1936Jak Ojciec zmarłych wskrzesza i życie im przywraca, tak i Syn, komu chce, życie daje.
9.DĄBR.WUL.1973Jako bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn, komu zechce, życie daje.
10.DĄBR.GR.1961Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn, komu zechce, życie daje.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.
12.BRYTYJKAAlbowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
13.POZNAŃSKAJak bowiem Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, tak i Syn ożywia, kogo zechce.
14.WARSZ.PRASKAAlbowiem podobnie jak Ojciec wskrzesza umarłych przywracając im życie, tak również Syn ożywia kogo chce. Ojciec sam nie sądzi nikogo
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jak Ojciec budzi umarłe i ożywia, tak też Syn ożywia, których chce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak Syn ożywia tych, których chce.
17.TOR.PRZ.„Bo tak, jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i Syn, przywraca życie tym , którym chce.”