« Jan 5:22 Ewangelia Jana 5:23 Jan 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby wszyscy czcili syna jako czczą Ojca. Kto nie czci syna nie czci ojca (który) ji posłał.
2.WUJEK.1923Aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał,
3.RAKOW.NTAby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał.
4.GDAŃSKA.1881Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
5.GDAŃSKA.2017Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
6.SZCZEPAŃSKIaby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
7.MARIAWICIaby wszyscy czcili Syna tak jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, Który Go posłał.
8.GRZYM1936ażeby wszyscy tak wielbili Syna, jak wielbią Ojca; kto Syna nie czci, nie czci też i Ojca, który go posłał.
9.DĄBR.WUL.1973aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też i Ojca, który go posłał.
10.DĄBR.GR.1961aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też i Ojca, który go posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
12.BRYTYJKAAby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
13.POZNAŃSKAaby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
14.WARSZ.PRASKAaby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Dlatego też kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje również czci Ojcu, który Go posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna nie czci Ojca, który go posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
17.TOR.PRZ.„Aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.”