« Jan 5:23 Ewangelia Jana 5:24 Jan 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie, prawdziwie mówię wam, że kto mowy mojej słucha i wierzy onemu kto mię posłał, ma żywot wieczny, i do sądu nie przychodzi, ale przeszedł z śmierci do żywota.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż kto słowa mego słucha, a wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Iż kto mowy mojej słucha, a wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny; i na sąd nie przychodzi, ale przeszedł z śmierci do onego żywota.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego, a wierzy Temu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny, i nie idzie pod sąd, ale od śmierci przeszedł do życia.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że kto słowa Mego słucha i wierzy Temu, Który Mię posłał, ma żywot wieczny i nie pójdzie na sąd, ale przejdzie ze śmierci do żywota.
8.GRZYM1936Zapewniam was, że kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie podpada pod sąd, ale ze śmierci przechodzi do życia.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie idzie pod sąd, ale ze śmierci przeszedł do życia.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie idzie pod sąd, ale ze śmierci już przeszedł do życia.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha mojej nauki i wierzy Temu, kto Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przyszedł ze śmierci do życia.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa oraz wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie wyrusza na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.
17.TOR.PRZ.2023Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.