« Jan 5:25 Ewangelia Jana 5:26 Jan 5:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako bo ociec ma żywot w sobie, tak dał i synowi żywot mieć w sobie.
2.WUJEK.1923Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie.
3.RAKOW.NTJako bowiem Ociec ma żywot w samym sobie, tak dał i Synowi mieć żywot w samym sobie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.
6.SZCZEPAŃSKIJak bowiem Ojciec ma życie w Sobie, tak i Synowi udzielił, by miał życie w Sobie,
7.MARIAWICIAlbowiem jako Ojciec ma żywot Sam w Sobie, tak też dał i Synowi, aby miał żywot w Samym Sobie;
8.GRZYM1936Albowiem jak Ojciec ma życie w sobie, tak też i Synowi dał, aby miał życie w sobie.
9.DĄBR.WUL.1973Jako bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w sobie samym.
10.DĄBR.GR.1961Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w sobie samym.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie.
12.BRYTYJKAJak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.
13.POZNAŃSKABo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie.
14.WARSZ.PRASKAJak Ojciec ma w sobie życie, tak również sprawił, żeby i Syn miał w sobie samym życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jak Ojciec ma życie w samym sobie, tak i dał Synowi mieć życie w samym sobie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił, by i Syn miał życie sam w sobie.
17.TOR.PRZ.2023Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał Synowi, aby miał życie sam w sobie.
18.ODN.B.BRZ.2023Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie sam w sobie.