« Jan 5:26 Ewangelia Jana 5:27 Jan 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I władzą dał mu i sąd czynić, iż syn człowieczy jest.
2.WUJEK.1923I dał mu władzą sąd czynić, iż jest Synem człowieczym.
3.RAKOW.NTI zwierzchność dał jemu i sąd czynić; iż Synem człowieczym jest.
4.GDAŃSKA.1881I dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym.
5.GDAŃSKA.2017I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym.
6.SZCZEPAŃSKIa nadto dał Mu moc sprawowania sądu, bo Synem człowieczym jest.
7.MARIAWICIi dał Mu też moc czynić sąd, ponieważ jest Synem Człowieczym.
8.GRZYM1936I dał mu władzę sąd sprawować, iż jest synem człowieczym.
9.DĄBR.WUL.1973I dał mu władzę czynić sąd, bo Synem Człowieczym jest.
10.DĄBR.GR.1961I dał mu władzę czynić sąd, bo jest Synem Człowieczym.
11.TYSIĄCL.WYD5Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
12.BRYTYJKAI dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
13.POZNAŃSKADał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
14.WARSZ.PRASKAPrzekazał Mu także władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dał mu też władzę czynić sąd, ponieważ jest Synem Człowieka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest On Synem Człowieczym.
17.TOR.PRZ.2023I dał Mu władzę i prawo sprawowania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
18.ODN.B.BRZ.2023I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem człowieczym.