« Jan 5:28 Ewangelia Jana 5:29 Jan 5:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wynidą którzy dobre (uczynki) działali do powstania żywota, którzy zaś złe (uczynki) działali, do powstania sądu.
2.WUJEK.1923I wynidą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota; a którzy złe czynili, na zmartwychwstanie sądu.
3.RAKOW.NTI wynidą oni, którzy dobre rzeczy czynić będą, na powstanie żywota; a którzy złe rzeczy czynić będą, na powstanie sądu.
4.GDAŃSKA.1881I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.
5.GDAŃSKA.2017I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
6.SZCZEPAŃSKIa ci, co dobrze czynili, wynijdą, by zmartwychwstać do żywota; ci zaś, co czynili źle, by zmartwychwstać na sąd.
7.MARIAWICIi pójdą ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota; a ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.
8.GRZYM1936i ci, co dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie żywota, a ci, co źle czynili, na zmartwychwstanie potępienia.
9.DĄBR.WUL.1973I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie życia, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.
10.DĄBR.GR.1961I ci, którzy dobrze czynili, zmartwychwstaną na życie, a którzy nikczemnie postępowali, zmartwychwstaną na sąd.
11.TYSIĄCL.WYD5i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie do potępienia.
12.BRYTYJKAI wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
13.POZNAŃSKAWtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą (z grobów). aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać (i iść) na potępienie.
14.WARSZ.PRASKAWtedy ci, którzy uczciwie postępowali, zostaną przeznaczeni na zmartwychwstanie do życia wiecznego, a ci, którzy się dopuszczali zła, zmartwychwstaną, by cierpieć potępienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i ci, co uczynili szlachetne, będą wywołani na powstanie do życia; a ci, którzy dokonali złe, na powstanie do sądu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia; a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd.
17.TOR.PRZ.2023I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a ci, którzy podle czynili, by powstać na sąd.
18.ODN.B.BRZ.2023I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd.