« Jan 5:2 Ewangelia Jana 5:3 Jan 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W tych leżało mnóstwo wielkie chorych, ślepych, chromych, wyschłych, czekających ruszenia wody.
2.WUJEK.1923W tych leżało mnóstwo wielkie niemocnych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody.
3.RAKOW.NTW tych leżało mnóstwo wielkie niemocnych, ślepych, chromych, wyschłych, oczekawających onej wody wzruszenia.
4.GDAŃSKA.1881W tych leżało mnóstwo wielkie niedołężnych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody.
5.GDAŃSKA.2017Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody.
6.SZCZEPAŃSKIW nich to leżało {wielkie} mnóstwo chorych, ślepych, chromych i porażonych, {którzy czekali na poruszenie wody.
7.MARIAWICIW tych leżało wielkie mnóstwo niemocnych, ślepych, chromych, wyschłych, oczekując wzruszenia wody.
8.GRZYM1936Leżało tam mnóstwo chorych, ślepych, chromych, paralityków i czekali na poruszenie wody.
9.DĄBR.WUL.1973W nich to leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, paralityków, czekających poruszenia wody.
10.DĄBR.GR.1961W nich to leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, paralityków, (oczekujących poruszenia wody.)
11.TYSIĄCL.WYD5Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.
12.BRYTYJKAW nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody.
13.POZNAŃSKAW tych krużgankach leżało mnóstwo chorych: ślepych, kulawych i sparaliżowanych (...).
14.WARSZ.PRASKAPomiędzy krużgankami leżało wielu chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych; [wszyscy oczekiwali na poruszenie się wody.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Leżało w nich wielkie mnóstwo chorujących ślepych, chromych, wyniszczonych; czekających na poruszenie wody.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody.
17.TOR.PRZ.W nich leżała wielka rzesza chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych, którzy oczekiwali na poruszenie wody.