« Jan 5:29 Ewangelia Jana 5:30 Jan 5:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie mogę ja czynić od siebie nic. Jako słyszę, sądzę. A sąd mój sprawiedliwy jest. Iż nieszukam woli mojej, ale woli onego co mię posłał, ojca.
2.WUJEK.1923Nie mogę Ja sam od siebie nic czynić. Jako słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, iż nie szukam wolej mojej, ale wolej tego, który mię posłał.
3.RAKOW.NTNie mogę ja nic czynić sam od siebie; jako słyszę, sądzę, a sąd mój sprawiedliwy jest; iż nie szukam wolej mojej, ale wolej onego, który mię posłał, Ojca.
4.GDAŃSKA.1881Nie mogęć ja sam od siebie nic czynić; jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mię posłał, Ojca.
5.GDAŃSKA.2017Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca.
6.SZCZEPAŃSKISam z Siebie nic Ja uczynić nie mogę. Tak, jako słyszę, sądzę; a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli Tego, który Mię posłał.
7.MARIAWICINie mogę Ja Sam od Siebie nic czynić. Jako słyszę, tak sądzę, i sąd Mój sprawiedliwy jest. Bo nie szukam woli Swojej, ale woli Tego, Który Mię posłał.
8.GRZYM1936Sam od siebie niczego uczynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest słuszny, bo nie mojej woli szukam, ale woli tego, który mię posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, i sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mię posłał.
10.DĄBR.GR.1961Sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę, tak jak słyszę, a ten sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie staram się o wypełnienie swojej woli, ale woli tego, który mię posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKANie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.
13.POZNAŃSKASam z siebie nic uczynić nie mogę. Osądzam według tego, co słyszę, a wyrok mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli Tego, który Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAJa sam z siebie nic nie mogę uczynić. Wydaję sąd zgodny z tym, co słyszę, i sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja nie mogę nic czynić sam od siebie; jak słyszę tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie pragnę mojej woli, ale woli Ojca, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa sam z siebie nie mogę nic czynić. Sądzę według tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. Zabiegam bowiem nie o spełnianie swojej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.2023Ja nie mogę sam od siebie nic czynić. Tak, jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli Tego, który mnie posłał – Ojca.