« Jan 5:30 Ewangelia Jana 5:31 Jan 5:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli ja świadczę o sobie, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
2.WUJEK.1923Jeźli Ja sam o sobie daję świadectwo, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
3.RAKOW.NTJeśli ja świadczę sam o sobie, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliżeć ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli Ja sam o Sobie świadczę, świadectwo moje nie jest wiarogodne.
7.MARIAWICIJeśli Ja świadectwo daję Sam o Sobie, świadectwo Moje nie jest prawdziwe.
8.GRZYM1936Jeśli sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest ważne.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli ja sam o sobie świadectwo daję, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
10.DĄBR.GR.1961Jeżelibym ja sam o sobie świadectwo dawał, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe.
12.BRYTYJKAJeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne;
13.POZNAŃSKAJeśli Ja sam daję świadectwo o sobie, to moje świadectwo nie jest prawdziwe.
14.WARSZ.PRASKAGdybym Ja świadczył sam o sobie, moje świadectwo nie byłoby prawdziwe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ja bym wydawał świadectwo sam o sobie, moje świadectwo nie byłoby prawdziwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli Ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest wiarygodne.
17.TOR.PRZ.„Jeśli ja sam o sobie świadczę, moje świadectwo nie jest prawdziwe.”