« Jan 5:31 Ewangelia Jana 5:32 Jan 5:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inszy jest świadczący o mnie, i wiem że prawdziwe jest świadectwo które świadczy o mnie.
2.WUJEK.1923Inszy jest, który o mnie świadczy, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydawa o mnie.
3.RAKOW.NTInszy jest, który świadczy o mnie, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które świadczy o mnie.
4.GDAŃSKA.1881Inszy jest, co o mnie świadczy, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydaje o mnie.
5.GDAŃSKA.2017Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie, i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe.
6.SZCZEPAŃSKIJest inny, co daje świadectwo o Mnie, a wiem, że świadectwo, jakie o Mnie daje, wiarogodne jest.
7.MARIAWICIJest Kto inny, co świadectwo wydaje o Mnie, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo Jego, które wydaje o Mnie.
8.GRZYM1936Inny o mnie świadczy, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, słuszne jest.
9.DĄBR.WUL.1973Jest inny, który o mnie świadczy, i wiem, że słuszne jest świadectwo, które daje o mnie.
10.DĄBR.GR.1961Jest inny, który o mnie świadczy, i wiem, że słuszne jest świadectwo, które daje o mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
12.BRYTYJKAJest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarogodne.
13.POZNAŃSKAJest ktoś inny, kto wydaje o Mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które On wydaje o Mnie, jest prawdziwe.
14.WARSZ.PRASKALecz jest ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie, a Ja wiem, że sąd wydany o Mnie jest prawdziwy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jest inny, co świadczy o mnie i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które o mnie potwierdza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiadczy o Mnie jednak jeszcze ktoś inny i wiem, że świadectwo, które o Mnie składa, jest prawdziwe.
17.TOR.PRZ.„Jest ktoś inny, który świadczy o mnie, i wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe.”