« Jan 5:32 Ewangelia Jana 5:33 Jan 5:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy posyłaliście do Johana, i poświadczył prawdzie.
2.WUJEK.1923Wyście słali do Jana, i dał świadectwo prawdzie.
3.RAKOW.NTWyście słali do Jana, i świadczył o prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Wyście słali do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
6.SZCZEPAŃSKIWyście posłali do Jana, a On dał świadectwo prawdzie.
7.MARIAWICIWyście posłali do Jana, który świadectwo wydał o prawdzie.
8.GRZYM1936Pytaliście się Jana i dał wam świadectwo o prawdzie:
9.DĄBR.WUL.1973Wyście posłali do Jana i dał świadectwo prawdzie.
10.DĄBR.GR.1961Wyście posyłali do Jana i dał świadectwo prawdzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie.
12.BRYTYJKAWy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
13.POZNAŃSKAWysłaliście do Jana poselstwo i on dał świadectwo prawdzie.
14.WARSZ.PRASKAPytaliście o Mnie – przez wysłanników – Jana i on dał o Mnie świadectwo prawdziwe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy wysłaliście do Jana, zatem zaświadczył prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie.
17.TOR.PRZ.„Wy posłaliście do Jana, a on zaświadczył o prawdzie.”