« Jan 5:33 Ewangelia Jana 5:34 Jan 5:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ja nie u człowieka świadectwa biorę, ale to mówię, abyście wy zachowani.
2.WUJEK.1923A Ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.
3.RAKOW.NTA ja nie od człowieka świadectwo biorę; ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881Ale ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni.
6.SZCZEPAŃSKIJa zaś nie opieram się na ludzkiem świadectwie, ale mówię to, ażebyście byli zbawieni.
7.MARIAWICIAle Ja nie od człowieka biorę świadectwo; a mówię to, abyście wy byli zbawieni.
8.GRZYM1936mnie świadectwa od ludzi nie trzeba, ale wam to mówię dla waszego zbawienia.
9.DĄBR.WUL.1973Ale ja nie opieram się na świadectwie ludzkim, lecz mówię to, abyście byli zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961A ja nie opieram się na świadectwie ludzkim, ale mówię o tym, abyście wy byli zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni.
12.BRYTYJKAJa zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni.
13.POZNAŃSKAJa nie potrzebuję świadectwa od ludzi, ale mówię dlatego, abyście byli zbawieni.
14.WARSZ.PRASKALecz Ja nie zważam na ludzkie świadectwo, a mówię to wszystko dla waszego zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja nie otrzymuję świadectwa od człowieka; a to mówię, byście wy mogli zostać zbawieni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMnie nie chodzi o świadectwo człowieka, mówię o tym jednak, abyście wy byli zbawieni.
17.TOR.PRZ.2023Ja natomiast nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście wy zostali zbawieni.
18.ODN.B.BRZ.2023Ja natomiast nie biorę świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.