« Jan 5:35 Ewangelia Jana 5:36 Jan 5:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sprawy które mi dał ociec, abym wykonał je, te sprawy które ja czynię, świadczą o mnie iż mię ociec posłał.
2.WUJEK.1923Aleć Ja mam świadectwo większe niż Janowe; albowiem uczynki, które dał Ojciec, abych je wykonał, same uczynki, które Ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
3.RAKOW.NTA ja mam świadectwo więtsze niż Janowe; abowiem uczynki, które mi dał Ociec, abych skończył je, same te uczynki, które ja czynię, świadczą o mnie, iż Ociec mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe; albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
5.GDAŃSKA.2017Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKILecz mam Ja świadectwo wyższe nad janowe; czyny bowiem, które zlecił Mi Ojciec, bym spełniał, - same czyny, jakie wykonywam - świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.
7.MARIAWICILecz Ja mam świadectwo większe niż Janowe. Albowiem uczynki, które Mi dał Ojciec, abym je wykonał, same te uczynki, które Ja czynię, świadczą o Mnie, że Mię Ojciec posłał.
8.GRZYM1936Ale ja mam za sobą świadectwo większe niż Janowe: albowiem dzieła, które Ojciec kazał mi spełnić, a które ja czynię, te świadczą o mnie, iż Ojciec mię posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Ale mam ja świadectwo większe niż Janowe. Bo same dzieła, które mi Ojciec dał, abym wykonał, te dzieła, które wypełniam, świadczą o mnie, że Ojciec mię posłał.
10.DĄBR.GR.1961Ale ja mam świadectwo większe, niż miał Jan, bo same dzieła, które mi Ojciec powierzył, abym je wykonał do końca, te dzieła, które wypełniam, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.
12.BRYTYJKAJa zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.
13.POZNAŃSKAJa mam świadectwo większe od Janowego. Dzieła, które Ojciec polecił Mi wykonać, te dzieła, których dokonuję, świadczą, że to Ojciec Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKALecz Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są nim dzieła, które Ojciec dał Mi do spełnienia. To, co czynię, świadczy o Mnie i oznacza, że Ojciec Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja mam świadectwo większe od Jana; bowiem dzieła, które mi Ojciec wyznaczył, abym je mógł dopełnić te dzieła, które ja czynię świadczą o mnie, że wysłał mnie Ojciec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, że od Niego przychodzę.
17.TOR.PRZ.„A ja mam świadectwo większe niż Jana; gdyż dzieła, które mi dał Ojciec, bym je wykonał, te dzieła, które właśnie czynię, świadczą o mnie, że to Ojciec mnie wysyła.”