« Jan 5:37 Ewangelia Jana 5:38 Jan 5:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mowy jego niemacie mieszkającej w was, iż którego on posłał, temu wy niewierzycie.
2.WUJEK.1923I słowa jego nie macie w sobie mieszkającego; iż, którego on posłał, temu wy nie wierzycie.
3.RAKOW.NTI mowy jego nie macie trwającej w sobie; iż, którego posłał on, temu wy nie wierzycie.
4.GDAŃSKA.1881I słowa jego nie macie w sobie mieszkającego; albowiem, którego on posłał, temu nie wierzycie.
5.GDAŃSKA.2017I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie.
6.SZCZEPAŃSKInawet słowa Jego nie przyswoiliście sobie na stałe, bo nie wierzycie Temu, którego On posłał.
7.MARIAWICIi słowa też Jego nie macie w sobie przechowanego, ponieważ nie wierzycie Temu, Którego On posłał.
8.GRZYM1936ani słowo jego w was zamieszkało, iżeście temu, którego on posłał, nie uwierzyli
9.DĄBR.WUL.1973i słowa jego nie przechowaliście w sercach waszych, bo nie wierzycie temu, którego on posłał.
10.DĄBR.GR.1961i słowa jego nie przechowaliście w waszych sercach, bo nie wierzycie temu, którego on posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli Temu, którego On posłał.
12.BRYTYJKAAni słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.
13.POZNAŃSKAI nie zachowujecie w sobie Jego słowa, bo nie wierzycie Temu, którego On posłał.
14.WARSZ.PRASKANie macie też słowa Jego, które trwałoby w was, bo nie uwierzyliście w Tego, którego On posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i nie mieszka w was Jego słowo; bo wy nie wierzycie temu, którego On posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie ma w was miejsca dla Jego Słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie Temu, którego On posłał.
17.TOR.PRZ.2023I nie macie Jego Słowa w was mieszkającego; stąd też nie wierzycie Temu, którego On posłał.
18.ODN.B.BRZ.2023Nie macie też słowa jego w sobie mieszkającego; bo nie wierzycie temu, którego on posłał.