« Jan 5:38 Ewangelia Jana 5:39 Jan 5:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozbierajcie pisma, ponieważ się wam zda że w nich żywot wieczny macie; a one są, które świadczą o mnie.
2.WUJEK.1923Rozbierajcie Pisma; bo się wam zda, że w nich żywot wieczny macie; a one są, które świadectwo dają o mnie.
3.RAKOW.NTBadacie się Pism; iż się wam zda, że w nich żywot wieczny macie; a one są, które świadczą o mnie.
4.GDAŃSKA.1881Badajcież się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie.
5.GDAŃSKA.2017Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.
6.SZCZEPAŃSKIBadacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny: - a one to o Mnie dają świadectwo;
7.MARIAWICIRozbierajcie Pisma, bo rozumiecie że w nich żywot wieczny macie: i one też są, które świadectwo wydają o Mnie.
8.GRZYM1936Badacie Pismo, bo wierzycie, że w niem jest życie wieczne; otóż właśnie ono wydaje świadectwo o mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one to dają świadectwo o mnie.
10.DĄBR.GR.1961Badajcie Pisma – uważacie przecież, że w nich macie żywot wieczny; one właśnie dają świadectwo o mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.
12.BRYTYJKABadacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
13.POZNAŃSKABadacie Pisma, bo sądzicie, że one zawierają słowa żywota wiecznego. A one dają o Mnie świadectwo!
14.WARSZ.PRASKABadacie Pisma, mając nadzieję, że w nich znajdziecie życie wieczne. Otóż Pismo właśnie o Mnie wydaje świadectwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Badacie Pisma, gdyż wydaje się wam, że w nich macie życie wieczne, a one świadczą o mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o Mnie.
17.TOR.PRZ.2023Badacie Pisma, bo wydaje się wam, że macie w nich życie wieczne; a one składają świadectwo o mnie.