« Jan 5:40 Ewangelia Jana 5:41 Jan 5:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sławy u ludzi niebiorę,
2.WUJEK.1923Chwały od ludzi nie biorę.
3.RAKOW.NTChwały od ludzi nie biorę.
4.GDAŃSKA.1881Chwały od ludzi nie przyjmuję.
5.GDAŃSKA.2017Nie przyjmuję chwały od ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIJa pochwały od ludzi nie przyjmuję;
7.MARIAWICIJa pochwały od ludzi nie biorę,
8.GRZYM1936Ja nie potrzebuję chwały od ludzi.
9.DĄBR.WUL.1973Pochwały od ludzi nie przyjmuję.
10.DĄBR.GR.1961Nie szukam chwały u ludzi,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie odbieram chwały od ludzi,
12.BRYTYJKANie przyjmuję chwały od ludzi,
13.POZNAŃSKANie zabiegam o chwałę u ludzi.
14.WARSZ.PRASKAJa nie doznaję żadnej chwały od ludzi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przyjmuję chwały od ludzi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przyjmuję chwały od ludzi.
17.TOR.PRZ.2023Nie przyjmuję chwały od ludzi,