« Jan 5:43 Ewangelia Jana 5:44 Jan 5:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako wy możecie wierzyć, sławę jeden u drugiego biorąc, a sławy która u samego Boga nie szukacie?
2.WUJEK.1923Jakoż wy możecie wierzyć, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?
3.RAKOW.NTJakoż możecie wy wierzyć, chwałę jedni od drugich biorąc, a onej chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?
4.GDAŃSKA.1881Jakoż wy możecie wierzyć, chwałę jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie?
5.GDAŃSKA.2017Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga?
6.SZCZEPAŃSKIJakże możecie wierzyć wy, którzy jedni od drugich pochwałę przyjmujecie, a nie szukacie chwały, która z Boga jedynie spływa.
7.MARIAWICIJakoż wy możecie wierzyć, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie, a pochwały która od Samego Boga jest, nie szukacie?
8.GRZYM1936Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem za chwałą ludzką się uganiacie a chwały, którą Bóg tylko dać może, nie szukacie?
9.DĄBR.WUL.1973Jakże możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich przyjmujecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?
10.DĄBR.GR.1961Jakże możecie uwierzyć wy, którzy zabiegacie o chwałę jedni u drugich, a nie staracie się o chwałę, która jest od Boga jedynego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
12.BRYTYJKAJakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?
13.POZNAŃSKAJakże możecie uwierzyć, wy, którzy zabiegacie o chwałę jedni u drugich, a o chwałę, która pochodzi od samego Boga, nie dbacie?
14.WARSZ.PRASKAAle jakże wy możecie dojść do posiadania wiary, skoro jedni drugich obdarzacie pochwałami, a wcale nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże możecie uwierzyć, wy, którzy bierzecie chwałę od samych siebie, nie szukając chwały od jedynego Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga?
17.TOR.PRZ.2023Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich przyjmujecie, a chwały samego Boga nie szukacie?
18.ODN.B.BRZ.2023Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich bierzecie, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga?