« Jan 5:46 Ewangelia Jana 5:47 Jan 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak onego pismam niewierzycie, jako moim słowam uwierzycie?
2.WUJEK.1923Lecz jeźli jego Pismom nie wierzycie, jakoż moim słowom uwierzycie?
3.RAKOW.NTA jeśli onego Pismom nie wierzycie, jakoż moim słowam uwierzycie?
4.GDAŃSKA.1881Ale ponieważ pismom jego nie wierzycie, i jakoż słowom moim uwierzycie?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom?
6.SZCZEPAŃSKIAle jeśli księgom jego nie wierzycie, jakże słowom moim uwierzycie!?
7.MARIAWICIAle jeśli Pismu jego nie wierzycie, to jakoż słowom Moim wierzyć będziecie?
8.GRZYM1936Ale jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie słowom moim?
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie słowom moim?
10.DĄBR.GR.1961Ale jeżeli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie słowom moim?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?
12.BRYTYJKAA jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?
13.POZNAŃSKALecz jeśli jego pismom nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie moim słowom?
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś jego pismom nie wierzycie, to jakże będziecie mogli uwierzyć moim słowom?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli nie wierzycie jego Pismom, jakże uwierzycie moim słowom?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak jego pismom nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim słowom?
17.TOR.PRZ.„Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom?”