« Jan 6:63 Ewangelia Jana 6:64 Jan 6:65 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale są zwas niektórzy, co nie wierzą. Bo wiedział z początku Jesus, którzy byli wierzący, i który był co ji miał wydać.
2.WUJEK.1923Ale są niektórzy z was, co nie wierzą; albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto go wydać miał.
3.RAKOW.NTAle są z was niektórzy, co nie wierzą. Wiedział bowiem od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i który jest on, co go miał wydać.
4.GDAŃSKA.1881Ale są niektórzy z was, co nie wierzą; albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto jest, co go miał wydać;
5.GDAŃSKA.2017Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli są niektórzy między wami, co nie wierzą. Wiedział bowiem Jezus od początku, którzy to {nie} wierzyli, i kto będzie zdrajcą Jego.
7.MARIAWICIAle są niektórzy z was, którzy nie wierzą. Albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli niewierzący i który Go miał wydać.
8.GRZYM1936(6:65) Ale wśród was są tacy, co nie wierzą. Albowiem Jezus już od początku wiedział, którzy weń nie wierzyli i kto go miał wydać.
9.DĄBR.WUL.1973(17:65) Atoli są między wami i tacy, którzy nie wierzą. Wiedział bowiem Jezus od początku, którzy to nie wierzyli i kto miał go zdradzić.
10.DĄBR.GR.1961(6:65) Wszakże są między wami tacy, którzy nie wierzą. Wiedział bowiem Jezus od początku, którzy to nie wierzyli i kto miał go zdradzić.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać.
12.BRYTYJKALecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.
13.POZNAŃSKAAle są wśród was tacy, co nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzyli; wiedział też, kto Go wyda.
14.WARSZ.PRASKAWśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał Go wydać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale są pewni z was, którzy nie wierzą. Bo Jezus wiedział od początku, którzy są niewierzący, i kto jest tym, co go ma wydać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSą jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy, i kim jest ten, który Go wyda.
17.TOR.PRZ.Ale są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, kim są ci, co nie wierzą, i kim jest ten, co Go wyda;