« Jan 6:64 Ewangelia Jana 6:65 Jan 6:66 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił: dla tego rzekłem wam, iż nikt nie może przyść ku mnie, jeśliby nie było dano jemu od ojca mego.
2.WUJEK.1923I mówił: Dlategom wam powiedział: Iż żaden nie może przyjść do mnie, jeźliby mu nie było dano od Ojca mojego.
3.RAKOW.NTI mówił: Dlatego powiedziałem wam: Iż żaden nie może przyść do mnie, jeśliby nie było dano jemu z Ojca mojego.
4.GDAŃSKA.1881I mówił: Dlategomci wam powiedział: Iż żaden nie może przyjść do mnie, jeźliby mu nie było dane od Ojca mojego.
5.GDAŃSKA.2017I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.
6.SZCZEPAŃSKIMówił również: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby mu nie było dane przez Ojca {mego}.
7.MARIAWICII mówił: Dlategorn wam powiedział, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby mu nie było dane od Ojca Mojego.
8.GRZYM1936(6:66) I tak mówił dalej: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśliby mu nie było dane od Ojca mego.
9.DĄBR.WUL.1973(17:66) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśliby mu nie było dane od Ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961(6:66) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśliby mu nie było dane od Ojca.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca.
12.BRYTYJKAI mówił: Dlatego, powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.
13.POZNAŃSKAI mówił: - Dlatego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby to nie było mu dane przez Ojca.
14.WARSZ.PRASKARzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił też: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może do mnie przyjść, jeśli mu to nie zostało dane od mego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodał: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do Mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca.
17.TOR.PRZ.I mówił: „Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od mojego Ojca.”