« Jan 6:65 Ewangelia Jana 6:66 Jan 6:67 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odtąd mnodzy odeszli z uczniów jego nazad, a już znim niechodzili.
2.WUJEK.1923Odtąd wiele uczniów jego poszli nawstecz i już z nim nie chodzili.
3.RAKOW.NTOd tąd wiele odeszło uczniów jego na zad, i więcej z nim nie chodzili.
4.GDAŃSKA.1881Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili.
5.GDAŃSKA.2017Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło.
6.SZCZEPAŃSKIOd tej chwili wielu z uczniów Jego odeszło precz, i już Mu nie towarzyszyli.
7.MARIAWICII od tego czasu wielu z uczniów jego odeszli nazad i już z Nim nie chodzili.
8.GRZYM1936(6:67) Odtąd wielu uczniów jego opuściło go i już z nim nie chodzili.
9.DĄBR.WUL.1973(17:67) Od tej chwili wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodzili.
10.DĄBR.GR.1961(6:67) Od tej chwili wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodzili.
11.TYSIĄCL.WYD5Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.
12.BRYTYJKAOd tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.
13.POZNAŃSKAOdtąd wielu Jego uczniów odeszło i już z Nim nie chodzili.
14.WARSZ.PRASKAWtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od tego czasu wielu z jego uczniów odeszło wstecz i już z nim nie chodzili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić.
17.TOR.PRZ.Od tego czasu wielu Jego uczniów zawróciło i więcej z Nim nie chodziło.