« Jan 6:66 Ewangelia Jana 6:67 Jan 6:68 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto Jesus do dwunaście: zali i wy chcecie odyść?
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Jezus do dwunaściu: Zali i wy odejść chcecie?
3.RAKOW.NTRzekł tedy Jezus onym dwiemanaście: Zali i wy chcecie iść?
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jezus do onych dwunastu: Izali i wy chcecie odejść?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?
6.SZCZEPAŃSKIJezus rzekł więc do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?
7.MARIAWICIRzekł tedy Jezus do Dwunastu: Izali i wy chcecie odejść?
8.GRZYM1936(6:68) A Jezus zapytał dwunastu: Wy też chcecie odejść?
9.DĄBR.WUL.1973(17:68) Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy odejść zamierzacie?
10.DĄBR.GR.1961(6:68) Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czy i wy odejść zamierzacie?
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?
12.BRYTYJKAWtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?
13.POZNAŃSKARzekł więc Jezus do Dwunastu - Czy i wy chcecie odejść?
14.WARSZ.PRASKAZapytał więc Jezus Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zwrócił się do Dwunastu: Czy wy też chcecie odejść?
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział wtedy do dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?”