« Jan 7:50 Ewangelia Jana 7:51 Jan 7:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeśliby nie wysłuchał od niego pierwej, a poznałby co czyni?
2.WUJEK.1923Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie usłyszał od niego i zrozumiał, co czyni?
3.RAKOW.NTIzali Zakon nasz sądzi człowieka, jeśliby nie słyszał od niego pierwej, i poznał, co czyni?
4.GDAŃSKA.1881Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie słyszał od niego i nie poznałby, co czyni?
5.GDAŃSKA.2017Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni?
6.SZCZEPAŃSKICzyż prawo nasze potępia człowieka wpierw, nim się go przesłucha, i zanim się czyny jego zbada?
7.MARIAWICIIzali Zakon nasz sądzi człowieka pierwej, niźliby od niego samego usłyszał i dowiedział się, coby czynił?
8.GRZYM1936Czyż Zakon nasz potępia kogo, zanim go wysłucha a dowie się, co czyni?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż prawo nasze potępia człowieka, zanim się go przesłucha i zbada, co czyni?
10.DĄBR.GR.1961Czyż prawo nasze potępia człowieka, zanim się go przesłucha i zbada, co czyni?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni?
12.BRYTYJKACzyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?
13.POZNAŃSKACzy nasze Prawo potępia człowieka, zanim go przedtem nie wysłucha i nie rozpatrzy tego, co on czyni?
14.WARSZ.PRASKACzy nasze Prawo może potępiać jakiegokolwiek człowieka, nim jeszcze przesłucha go i zbada jego czyny?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nasze Prawo sądzi człowieka, jeśli wpierw nie usłyszy od niego wyjaśnień oraz nie pozna, co czyni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nasze Prawo sądzi człowieka, zanim go przesłucha i zbada, jak postępuje?
17.TOR.PRZ.Czy nasze Prawo sądzi człowieka, jeżeli wcześniej nie usłyszy od niego wyjaśnień i nie pozna, co czyni?