« Jan 8:11 Ewangelia Jana 8:12 Jan 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:1) TEdy zaś rzekł im Jesus, mówiąc: Ja jestem światło świata, kto idzie za mną, nie będzie chodzić w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
2.WUJEK.1923Zasię im tedy mówił Jezus, rzekąc: Jam jest światłość świata; kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
3.RAKOW.NTZasię tedy Jezus im mówił, rzekąc: Jam jest ona światłość świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie mieć światłość onego żywota.
4.GDAŃSKA.1881Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
5.GDAŃSKA.2017Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.
6.SZCZEPAŃSKIPonownie tedy odezwał się Jezus do nich, mówiąc: Jam jest światłem świata. Kto za Mną idzie, <napewno> nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
7.MARIAWICIZnowu im mówił Jezus, rzekąc: Jam jest Światłość świata: kto za Mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
8.GRZYM1936I znów przemówił do nich Jezus w te słowa: Jam jest światłością świata; kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale światłość żywota mieć będzie.
9.DĄBR.WUL.1973Znowu tedy nauczał ich Jezus mówiąc: Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota.
10.DĄBR.GR.1961Znowu więc Jezus począł przemawiać do nich: Jam jest światłość świata. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota.
11.TYSIĄCL.WYD5A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
12.BRYTYJKAA Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
13.POZNAŃSKAJezus więc znowu przemówił do nich: - Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
14.WARSZ.PRASKAPotem znów do nich przemówił Jezus w te słowa: Ja jestem światłem dla świata. Kto idzie za Mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Jezus znowu im powiedział, mówiąc: Ja jestem światło świata; kto za mną idzie nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus znów skierował do nich słowa: Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
17.TOR.PRZ.Wtedy ponownie Jezus powiedział im, mówiąc: Ja jestem światłem świata; kto za mną idzie, na pewno nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.