« Jan 8:15 Ewangelia Jana 8:16 Jan 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:5) A chociabym też ja sądził, sąd mój prawdziwy jest. Iż sam nie jestem, ale ja, i który posłał mię ociec.
2.WUJEK.1923A jeźli Ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy; bo nie jestem sam, ale Ja, i który mię posłał, Ojciec.
3.RAKOW.NTI choćbych też sądził ja, sąd mój prawdziwy jest; iż sam tylko nie jestem, ale ja, i on, który mię posłał, Ociec.
4.GDAŃSKA.1881A choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale ja i który mię posłał, Ojciec.
5.GDAŃSKA.2017A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli jednak Ja sądzę, to sąd mój jest słuszny, bo nie jestem sam, ale Ja i Ojciec, który Mnie posłał.
7.MARIAWICIA jeśli Ja sądzę, sąd Mój jest prawdziwy, bo nie jestem Ja sam, ale Ja i Ten, Który Mię posłał, Ojciec.
8.GRZYM1936A nawet jeśli sądzę, sąd mój jest słuszny, bo nie jestem sam, jest ze mną Ojciec, który mię posłał.
9.DĄBR.WUL.1973A jeżeli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mię posłał.
10.DĄBR.GR.1961A gdybym nawet ja sądził, sąd mój jest prawdziwy, bo nie sam jestem, ale jestem ja i ten, kto mię posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKAA jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał.
13.POZNAŃSKAA kiedy już będę sądził, sąd mój będzie prawdziwy, bo nie jestem sam, ale (jest nas dwóch), Ja i Ojciec, który Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAA jeśli nawet będę sądził, to sąd mój będzie prawdziwy, ponieważ nie jestem sam; jest ze Mną Ten, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeślibym i ja sądził, mój sąd jest prawdziwy; bo nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA nawet jeśli Ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam - jest ze Mną Ten, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.A nawet jeśli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy; gdyż nie jestem sam, ale jestem ja i Ten, który mnie posłał, Ojciec.