« Jan 8:18 Ewangelia Jana 8:19 Jan 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:8) Mówili przeto jemu: Gdzie jest ociec twój? (8:9) Odpowiedział Jesus: ani mnie znacie, ani ojca mojego. Jeślibyście mnie znali, i ojca mego znalibyście.
2.WUJEK.1923Mówili mu tedy: Gdzie jest twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie znacie, ani Ojca mego; byście mię znali, snadźbyście i Ojca mego znali.
3.RAKOW.NTMówili mu tedy: Gdzież jest on Ociec twój? Odpowiedział Jezus: Ani mnie znacie, ani Ojca mego; byście mnie znali, wżdybyście i Ojca mego znali.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekli: Gdzież jest ten twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie znacie, ani Ojca mego; byście mnie znali, i Ojca byście mego znali.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca.
6.SZCZEPAŃSKIMówili Mu zatem: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odrzekł: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie znali, niechybnie znalibyście i Ojca mego.
7.MARIAWICIMówili tedy do Niego: Gdzież jest twój ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani Mnie nie znacie, ani Ojca Mojego: gdybyście Mię znali, snaćbyście i Ojca Mego znali.
8.GRZYM1936A oni zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie nie znacie, ani Ojca mego; gdybyście mnie znali, poznalibyście też i Ojca mojego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekli mu tedy: Gdzież jest Ojciec twój? Odpowiedział Jezus: Ani mnie nie znacie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, zapewne znalibyście i Ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961Pytali go tedy: Gdzież jest Ojciec twój? Odpowiedział Jezus: Ani mnie nie znacie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, znalibyście i Ojca mego.
11.TYSIĄCL.WYD5Na to powiedzieli Mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca.
12.BRYTYJKAWtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.
13.POZNAŃSKAZapytali Go więc: - Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odrzekł: - Ani Mnie nie znacie, ani mojego Ojca. Gdybyście Mnie znali, znalibyście też mojego Ojca.
14.WARSZ.PRASKAZapytali Go tedy: Gdzież jest Twój Ojciec? A Jezus odrzekł: Wy nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście znali Mnie, znalibyście również i Ojca mego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc mu mówili: Gdzie jest twój ojciec? A Jezus odpowiedział: Ani nie znacie mnie, ani mojego Ojca; jeślibyście mnie znali, znalibyście także mojego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczęli Go zatem pytać: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus im odpowiedział: Wy nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca.
17.TOR.PRZ.Wtedy powiedzieli do Niego: Gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział: Ani mnie nie znacie, ani mojego Ojca; gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.