« Jan 8:1 Ewangelia Jana 8:2 Jan 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A raniuczko zasię przyszedł do kościoła, a wszystek lud przyszedł do niego; a siadłszy uczył je.
2.RAKOW.NTA raniuczko zasię przyszedł do Kościoła, a wszytek tłum przychodził do niego; a siadszy, uczył je.
3.GDAŃSKA.1881Potem zasię raniuczko przyszedł do kościoła, a lud wszystek zszedł się do niego; i siadłszy uczył je.
4.GDAŃSKA.2017Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego. I siadłszy, nauczał ich.
5.SZCZEPAŃSKIa nad ranem przybył znowu do świątyni. I zbiegł się doń wszystek lud; a On usiadł i nauczał ich.
6.MARIAWICII znowu o świtaniu przyszedł do Kościoła, i wszystek lud przyszedł do Niego, a On siedząc nauczał ich.
7.GRZYM1936A o świcie znów wrócił do kościoła; i zbiegł się wszystek lud, a on usiadł i nauczał.
8.DĄBR.WUL.1973I o świcie wrócił znowu do świątyni, a wszystek lud przybył do niego, a on zasiadł i nauczał ich.
9.DĄBR.GR.1961I o świcie wrócił znowu do świątyni, a cały lud schodził się do niego, gdy zasiadł i nauczał ich.
10.TYSIĄCL.WYD5ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
11.BRYTYJKAI znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich.
12.POZNAŃSKAO świcie zaś znowu był w świątyni i cały lub schodził się do Niego. I nauczał ich.
13.WARSZ.PRASKAlecz wczesnym rankiem dnia następnego znów przybył do świątyni. Kiedy zaś cały lud zgromadził się wokół Niego, wtedy On usiadłszy począł nauczać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A świtem znów przybył do Świątyni, usiadł oraz ich uczył; a przybył do niego cały lud.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy Nim gromadzić, a On usiadł i rozpoczął nauczanie.
16.TOR.PRZ.Wczesnym rankiem natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego; a gdy On usiadł, nauczał ich.