« Jan 8:20 Ewangelia Jana 8:21 Jan 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:11) Rzekł im przeto zasię Jesus: ja idę, a szukać mię będziecie, i w grzechu waszem zemrzecie. Dokąd ja idę, wy nie możecie przyść.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy zasię Jezus: Ja idę, i będziecie mię szukać i w grzechu waszym pomrzecie. Gdzie Ja idę, wy przyjść nie możecie.
3.RAKOW.NTRzekł tedy zasię im Jezus: Ja idę, i będziecie mię szukać, a w grzechu waszym pomrzecie; gdzie ja idę, wy nie możecie przyść.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im tedy zasię Jezus: Ja idę, i będziecie mię szukać, a w grzechu waszym pomrzecie; gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie.
6.SZCZEPAŃSKIZnowu więc {Jezus} przemówił do nich: Ja odchodzę; wy zaś szukać Mnie będziecie, i pomrzecie w grzechu waszym; dokąd Ja idę, wy się dostać nie możecie.
7.MARIAWICIRzekł im znowu Jezus: Ja idę, i będziecie Mię szukać, i w grzechu waszym pomrzecie. Dokąd Ja idę, tam wy przyjść nie możecie.
8.GRZYM1936I znowu tak do nich przemówił Jezus: Ja odchodzę, a wy szukać mię będziecie i w grzechu waszym pomrzecie. Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie.
9.DĄBR.WUL.1973I znowu rzekł do nich Jezus: Ja odchodzę, wy zaś szukać mnie będziecie i pomrzecie w grzechu waszym. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie.
10.DĄBR.GR.1961I znowu rzekł do nich: Ja odchodzę, wy zaś szukać mnie będziecie i pomrzecie w grzechu waszym. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie.
11.TYSIĄCL.WYD5A oto znowu rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
12.BRYTYJKAI rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie; dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie.
13.POZNAŃSKAPowiedział więc im znowu: - Ja odchodzę i będziecie Mnie szukać, i poumieracie w waszym grzechu. Wy nie możecie przyjść tam, dokąd Ja idę.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy indziej powiedział do nich: Ja już odchodzę. Wy będziecie Mnie szukać i pomrzecie w waszym grzechu. Nie możecie pójść tam, gdzie Ja idę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus znów im powiedział: Ja odchodzę, więc będziecie mnie szukać oraz pomrzecie w waszym grzechu. A gdzie ja odchodzę, wy nie jesteście w stanie pójść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonownie zatem skierował do nich słowa: Ja odchodzę. Będziecie Mnie szukać i poumieracie w swoim grzechu - dokąd Ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział im więc ponownie: Ja odchodzę i będziecie mnie szukać, i umrzecie w swoim grzechu; dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie.