« Jan 8:21 Ewangelia Jana 8:22 Jan 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:12) Mówili przeto Judowie: Aboć się sam zabije że mówi: Dokąd ja idę, wy niemożecie przyść?
2.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie: Alboć się sam zabije? że rzekł: Gdzie Ja idę, wy przyjść nie możecie.
3.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie: Aboć zabije samego siebie, iż mówi: Gdzie ja idę, wy nie możecie przyść?
4.GDAŃSKA.1881Mówili tedy Żydowie: Alboż się sam zabije, że mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi mówili: Czyż sam się zabije, skoro mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie?
6.SZCZEPAŃSKIMówili tedy Judejczycy: Chyba Sobie życia nie będzie odbierał, gdy mówi: »Dokąd Ja idę, wy się dostać nie możecie«?
7.GRZYM1936A Żydzi mówili między sobą: Czyżby się miał zabić; co to znaczy: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie?
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy Żydzi: Czyżby się miał zabić, że mówi: Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie?
9.DĄBR.GR.1961Mówili tedy Żydzi: Czyżby się miał zabić, że mówi: Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?
11.BRYTYJKARzekli więc Żydzi: Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: Dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie?
12.POZNAŃSKAPowiedzieli więc Judejczycy: - Czyżby chciał się zabić? Bo mówili: Wy nie możecie przyjść tam, gdzie Ja idę.
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieli Żydzi: Czyżby miał pozbawić się życia, skoro mówi: Nie możecie pójść tam, gdzie Ja idę?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi mówili: Czy sam siebie zabije, bo mówi: Gdzie ja odchodzę, wy nie jesteście w stanie pójść?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi zaczęli się więc zastanawiać: Czyżby chciał odebrać sobie życie, że mówi: Dokąd Ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść?
16.TOR.NOWE.PRZ.Mówili więc Żydzi: Czy sam siebie zabije, że mówi: Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie?