« Jan 8:23 Ewangelia Jana 8:24 Jan 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:14) Rzekłem wam przeto, że pomrzecie w grzechoch waszych. Jeśli bo nie uwierzycie, iż ja jestem, pomrzecie w grzechoch waszych.
2.WUJEK.1923Przetom wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźliż nie uwierzycie, żem Ja jest, pomrzecie w grzechu waszym.
3.RAKOW.NTPowiedziałem tedy wam, iż pomrzecie w grzechach waszych. Jeśli bowiem nie uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych.
4.GDAŃSKA.1881Przetomci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.
6.SZCZEPAŃSKIDlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach waszych; jeśli bowiem nie uwierzycie, żem to Ja jest, pomrzecie w grzechu waszym.
7.MARIAWICIPowiedziałem wam przeto, że pomrzecie w grzechach waszych; bo jeśli nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w grzechu waszym.
8.GRZYM1936Dlatego wam powiedziałem, że pomrzecie w grzechach waszych; bo jeśli nie uwierzycie, iżem ja jest, w grzechach waszych pomrzecie.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego wam powiedziałem, że pomrzecie w grzechach waszych: jeśli bowiem nie uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechu waszym.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego wam powiedziałem, że pomrzecie w grzechach waszych: jeśli bowiem nie uwierzycie, żem ja jest, zaiste pomrzecie w grzechach waszych.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych.
12.BRYTYJKADlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.
13.POZNAŃSKAPowiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach.
14.WARSZ.PRASKAJuż wam powiedziałem, że pomrzecie w waszych grzechach. Jeszcze raz mówię: jeżeli nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w waszych grzechach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wam powiedziałem, że pomrzecie w waszych grzechach. Gdyż jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, umrzecie w waszych grzechach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.
17.TOR.PRZ.Dlatego powiedziałem wam, że umrzecie w swoich grzechach; bo jeśli nie wierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.