« Jan 8:24 Ewangelia Jana 8:25 Jan 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:15) Rzekli lepak jemu: Ty kto jesteś? I rzekł im Jesus: Naprzód co mówię wam.
2.WUJEK.1923Mówili mu tedy: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, który i mówię wam.
3.RAKOW.NTMówili mu tedy: Ty ktożeś jest? I rzekł im Jezus: To co i z początku wam mówię.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekli: Któżeś ty jest? I rzekł im Jezus: To, co wam z początku powiadam.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytali go: Kim ty jesteś? I odpowiedział im Jezus: Tym, kim wam od początku mówię.
6.SZCZEPAŃSKIRzekli tedy do Niego: Kimże Ty jesteś? Jezus im odpowiedział: Po co wogóle Ja jeszcze do was przemawiam?
7.MARIAWICIMówili tedy do Niego: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, Który i mówię wam.
8.GRZYM1936Zapytali go tedy: Ktoś ty jest? Odpowiedział Jezus: Początek, który do was mówię.
9.DĄBR.WUL.1973Mówili mu tedy: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Jam jest początek i tak mówię do was.
10.DĄBR.GR.1961Mówili mu tedy: Ktoś ty jest? Rzekł im Jezus: Przede wszystkim tym, o którym wam mówię.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedzieli do Niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż do was mówię?
12.BRYTYJKAWtedy pytali go: Kimże Ty jesteś? Jezus odpowiedział im: Po co Ja w ogóle mówię do was?
13.POZNAŃSKAZapytali Go więc: - Kimże Ty jesteś? Jezus im powiedział: - Jestem tym, o którym wam mówię.
14.WARSZ.PRASKAWtedy zapytali Go: Kim Ty jesteś? A Jezus na to: Po cóż Ja w ogóle do was mówię?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc mu mówili: Kim ty jesteś? A Jezus im powiedział: Ktoś pierwszeństwa; oraz wam mówię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPytali Go zatem: Kim Ty jesteś? Przede wszystkim tym, za kogo się podaję - odpowiedział Jezus.
17.TOR.PRZ.Powiedzieli więc do Niego: Kim ty jesteś? I Jezus powiedział im: Tym, kim na początku wam powiedziałem.