« Jan 8:28 Ewangelia Jana 8:29 Jan 8:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:19) A kto mię posłał, ze mną jest. Nie zostawił mię samego, iż ja czynię co się jemu podoba zawżdy.
2.WUJEK.1923A który mię posłał, zemną jest, i nie zostawił mię samego; bo Ja, co się mu podoba, zawżdy czynię.
3.RAKOW.NTA on, który mię posłał, zemną jest; nie opuścił mię samego tylko Ociec; iż ja te rzeczy, które przyjemne jemu są, czynię zawżdy.
4.GDAŃSKA.1881A ten, który mię posłał, ze mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba.
6.SZCZEPAŃSKITen zaś, który Mnie posłał, jest ze Mną, (i) nie zostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
7.MARIAWICIi że Ten, Który Mię posłał, ze Mną jest i nie zostawił Mię samego; albowiem Ja, co Mu się podoba zawsze czynię.
8.GRZYM1936Ten, kto mię posłał, jest ze mną i nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba.
9.DĄBR.WUL.1973Ten, który mię posłał, jest ze mną i nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba.
10.DĄBR.GR.1961Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba.
11.TYSIĄCL.WYD5A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
12.BRYTYJKAA Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawszę czynię to, co się jemu podoba.
13.POZNAŃSKAA ten, który Mnie posłał, jest ze Mną. Nie zostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
14.WARSZ.PRASKAA Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja czynię zawsze to, co Jemu się podoba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; Ojciec nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze robię te rzeczy, które Mu się podobają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną. Nie zostawił Mnie samego, gdyż Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
17.TOR.PRZ.A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba.