« Jan 8:30 Ewangelia Jana 8:31 Jan 8:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:21) Mówił lepak Jesus, k (tym) Judom którzy uwierzyli jemu: jeśli wy wytrwacie w mowie mojej, prawdziwie uczniami moimi jesteście.
2.WUJEK.1923Mówił tedy Jezus do tych, co mu uwierzyli. Żydów: Jeźli wy trwać będziecie przy mowie mojej, prawdziwie uczniami moimi będziecie:
3.RAKOW.NTMówił tedy Jezus do onych, którzy uwierzyli jemu, Żydów: Jeśliż wy wytrwacie w mowie mojej, prawdziwie uczniami moimi jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: Jeźli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami.
6.SZCZEPAŃSKIToteż Jezus przemówił do tych Judejczyków, którzy w Niego uwierzyli: Jeśli wytrwacie w nauce mojej, będziecie prawdziwie uczniami moimi,
7.MARIAWICIMówił tedy Jezus do tych Żydów, co uwierzyli w Niego; Jeśli będziecie trwać w słowach Moich, prawdziwie Moimi uczniami będziecie,
8.GRZYM1936Jezus zaś tak przemówił do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli trwać będziecie w mojej nauce, będziecie naprawdę uczniami moimi,
9.DĄBR.WUL.1973Mówił tedy Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wytrwacie w nauce mojej, staniecie się prawdziwie uczniami moimi
10.DĄBR.GR.1961Mówił tedy Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli wytrwacie w mojej nauce, staniecie się prawdziwie uczniami moimi;
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami
12.BRYTYJKAMówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
13.POZNAŃSKAA do Judejczyków, którzy Mu uwierzyli, Jezus mówił: - Jeżeli trwacie przy mojej nauce, jesteście naprawdę moimi uczniami.
14.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Jezus do tych Żydów, którzy weń uwierzyli: Jeżeli wytrwacie w mojej nauce, okażecie się prawdziwie moimi uczniami
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus mówił do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wy wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w moim Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami
17.TOR.PRZ.Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami;