« Jan 8:31 Ewangelia Jana 8:32 Jan 8:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:22) I poznacie prawdę, a prawda wyswobodzi was.
2.WUJEK.1923I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
3.RAKOW.NTI poznacie onę prawdę, i ona prawda was wolnymi uczyni.
4.GDAŃSKA.1881Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
5.GDAŃSKA.2017I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
6.SZCZEPAŃSKIi zrozumiecie prawdę, a prawda was wyzwoli.
7.GRZYM1936i poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi.
8.DĄBR.WUL.1973i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
9.DĄBR.GR.1961i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
10.TYSIĄCL.WYD5i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
11.BRYTYJKAI poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
12.POZNAŃSKAI poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
13.WARSZ.PRASKAi poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
16.TOR.NOWE.PRZ.I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.