« Jan 8:32 Ewangelia Jana 8:33 Jan 8:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:23) Odpowiedzieli mu: nasienie Abrahamowe jesteśmy, a nikomu zniewoleni nie byliśmy nigdy. Jakoż ty mówisz, iż wyswobodzeni będziecie.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli mu: Jesteśmy nasienie Abrahamowe, a nigdyśmy nikomu nie służyli; jakoż ty mówisz? Wolnymi będziecie.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli mu: Nasienie Abrahamowe jesteśmy, a nikomuśmy zniewoleni nie byli nigdy; jakoż ty mówisz, iż wolnymi będziecie?
4.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli mu: Myśmy nasienie Abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu; jakoż ty mówisz: Iż wolnymi będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni?
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomkami Abrahama, i nigdy nie byliśmy w niczyjej niewoli. Jakże więc możesz mówić: »Staniecie się wolnymi«?
7.MARIAWICII odpowiedzieli Mu: Jesteśmy nasienie Abrahamowe i nigdyśmy nikomu nie służyli, jakoż Ty mówisz: będziecie wolnymi?
8.GRZYM1936Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdyśmy nikomu nie służyli; dlaczego więc mówisz, że wolni będziemy?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy w niczyjej niewoli; jakże więc mówisz, że będziemy wolni?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy w niczyjej niewoli; jakże więc mówisz, że będziemy wolni?
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: Wolni będziecie?
12.BRYTYJKAOdpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?
13.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu: - Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami! Jakże możesz mówić, że będziemy wolni?
14.WARSZ.PRASKAA oni odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy nie pozostawaliśmy w niczyjej niewoli. Jakże więc możesz mówić, że odzyskamy wolność?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedzieli mu: Jesteśmy nasieniem Abrahama i nikt, nigdy nie jest poddany. Jakże ty mówisz: Staniecie się wolni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedzieli: Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić: Staniecie się wolni?
17.TOR.PRZ.Odpowiedzieli Mu: My jesteśmy z potomstwa Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami; jak Ty możesz mówić: „Staniecie się wolni”?