« Jan 8:36 Ewangelia Jana 8:37 Jan 8:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:27) Wiem że nasienie Abrahamowe jesteście. Lecz szukacie mię zabić, iż mowa moja nie zmieszcza się w was.
2.WUJEK.1923Wiem, żeście synowie Abrahamowi: ale szukacie mię zabić, iż mowa moja nie ma u was miejsca.
3.RAKOW.NTWiem, że nasienie Abrahamowe jesteście; ale szukacie mię zabić, iż mowa moja miejsca nie ma w was.
4.GDAŃSKA.1881Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca.
5.GDAŃSKA.2017Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca.
6.SZCZEPAŃSKIWiemci Ja, żeście potomkami Abrahama; a jednak usiłujecie Mnie zabić, bo nauka moja nie przyjmuje się w was.
7.MARIAWICIWiem, żeście synami Abrahamowymi, ale szukacie Mię zabić, ponieważ mowa Moja nie ma u was miejsca.
8.GRZYM1936Wiem, że jesteście synami Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo nauka moja nie przyjmuje się u was.
9.DĄBR.WUL.1973Wiem, żeście potomstwem Abrahama, ale chcecie mnie zabić dlatego, że nauka moja nie ma do was dostępu.
10.DĄBR.GR.1961Wiem, żeście potomstwem Abrahama; ale chcecie mnie zabić, albowiem nauka moja nie znajduje gruntu w waszych sercach.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki.
12.BRYTYJKAWiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.
13.POZNAŃSKAWiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale chcecie Mnie zabić, bo słowa mojego nie przyjmujecie.
14.WARSZ.PRASKAWiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale usiłujecie Mnie zgładzić, ponieważ nie chcecie przyjąć mojej nauki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama; jednak pragniecie mnie zabić, bo moje słowo nie ma w was miejsca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie Mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca dla mego Słowa.
17.TOR.PRZ.„Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama; lecz dążycie do tego, aby mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca na moje słowo.”