« Jan 8:38 Ewangelia Jana 8:39 Jan 8:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:29) Odpowiedzieli i rzekli mu, ociec nasz Abraham jest. Mówi im Jesus, jeśli dzieci Abrahamowe jesteście, dzieła Abrahamowe czyńcie.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli i rzekli mu: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeźliście synowie Abrahamowi, czyńcież uczynki Abrahamowe.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli, i rzekli mu: Ociec nasz Abraham jest. Mówi im Jezus: Byście syny Abrahamowymi byli, uczynki byście Abrahamowe czynili.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: Byście byli synami Abrahamowymi, czynilibyście uczynki Abrahamowe.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham. Jezus im powiedział: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama.
6.SZCZEPAŃSKIOdezwali się i rzekli Mu: Naszym ojcem jest Abraham! Jezus im rzecze: Jeśliście synami Abrahama, spełniajcie czyny Abrahama.
7.MARIAWICIOdpowiedzieli i rzekli Mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśli jesteście synami Abrahamowymi, to czyńcież uczynki Abrahamowe.
8.GRZYM1936Odpowiedzieli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im mówi: Jeśliście synami Abrahama, czyńcie uczynki Abrahama.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśli jesteście synami Abrahama, spełniajcie czyny Abrahamowe.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, spełnialibyście czyny godne Abrahama.
11.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama.
12.BRYTYJKAOdpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.
13.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu: - Naszym ojcem jest Abraham. Mówi im Jezus: - Gdybyście byli dziećmi Abrahama, wypełnialibyście dzieło Abrahama.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieli Mu na to: Naszym ojcem jest Abraham. A Jezus rzekł: Gdybyście byli synami Abrahama, to wypełnialibyście to, co nakazuje Abraham.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiadając mu, rzekli: Naszym ojcem jest Abraham. Mówi im Jezus: Jeśli jesteście dziećmi Abrahama czyńcie uczynki Abrahama.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedzieli Mu: Naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama - zauważył Jezus - postępowalibyście tak, jak Abraham.
17.TOR.PRZ.W odpowiedzi, rzekli Mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus powiedział im: Gdybyście byli synami Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama.