« Jan 8:40 Ewangelia Jana 8:41 Jan 8:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:31) Wy czynicie sprawy ojca waszego. Rzekli przeto jemu: my z cudzołóstwa nie zrodziliśmy się; jednego ojca mamy, Boga.
2.WUJEK.1923Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: Myśmy się z cudzołóztwa nie zrodzili, jednegóż ojca mamy, Boga.
3.RAKOW.NTWy czynicie uczynki Ojca waszego. Rzekli mu tedy: Myśmy się z wszeteczeństwa nie narodzili; jednego Ojca mamy Boga.
4.GDAŃSKA.1881Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
5.GDAŃSKA.2017Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca – Boga.
6.SZCZEPAŃSKIWy spełniacie czyny ojca waszego. Opowiedzieli Mu {zatem}: Myśmy nie dzieci nieprawego łoża; jednego ojca mamy: Boga.
7.MARIAWICIWy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli Mu tedy: Myśmy się nie urodzili z cudzołóstwa: jednegoż Ojca mamy, Boga.
8.GRZYM1936Ale wy czynicie uczynki ojca waszego. Odpowiedzieli mu: My nie jesteśmy z cudzołóstwa! Jednego tylko mamy ojca, Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Ale wy spełniacie czyny ojca waszego. Rzekli mu tedy: Myśmy nie dzieci zrodzone w cudzołóstwie: jednego ojca mamy, Boga.
10.DĄBR.GR.1961Ale wy spełniacie czyny ojca waszego. Rzekli mu: Myśmy nie dzieci zrodzone w cudzołóstwie: jednego ojca mamy, Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga.
12.BRYTYJKAWy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
13.POZNAŃSKAPostępujcie więc tak, jak wasz ojciec. Powiedzieli Mu: - My nie przyszliśmy na świat z nierządu. Mamy jednego Ojca - Boga.
14.WARSZ.PRASKADopuszczacie się czynów [nie Abrahama, lecz] ojca waszego. Wówczas oni odpowiedzieli: Nie jesteśmy synami nieprawego łoża. Naszym jedynym Ojcem jest Bóg.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy robicie uczynki waszego ojca. Zatem mu powiedzieli: My nie zostaliśmy spłodzeni z cudzołóstwa; mamy jednego Ojca Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy postępujecie tak, jak wasz ojciec. Powiedzieli Mu: My nie urodziliśmy się z nierządu; mamy jednego Ojca - Boga.
17.TOR.PRZ.Wy czynicie dzieła waszego ojca. Powiedzieli do Niego wtedy: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.