« Jan 8:41 Ewangelia Jana 8:42 Jan 8:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:32) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg ojcem waszym był, miłowalibyście mię wżdy, bo ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, bo ani od siebie samego przyszedłem, lecz on mię posłał.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy Jezus: Być był Bóg ojcem waszym, wżdybyście mię miłowali; albowiemem Ja z Boga wyszedł i przyszedł; bomci nie od siebie przyszedł, ale mię on posłał.
3.RAKOW.NTRzekł im tedy Jezus: By Bóg Ojcem waszym był, miłowali byście wżdy mię, abowiem ja z Boga wyszedł, i idę; bom nie od samego siebie przyszedł, ale on mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale on mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIJezus {zaś} im odrzekł: Gdyby Bóg był ojcem waszym, napewnobyście Mnie miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przybyłem; gdyż nie od Siebie przyszedłem, ale On Mnie posłał.
7.MARIAWICIRzekł im tedy Jezus: Gdyby Bóg był Ojcem waszym, z pewnością miłowalibyście Mnie, albowiem Ja z Boga wyszedłem i przyszedłem; bo nie Sam od Siebie przyszedłem, ale On Mię posłał.
8.GRZYM1936Powiedział im Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i przyszedłem; nie od siebie bowiem przyszedłem, ale on mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im tedy Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, zaiste, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i przychodzę, i nie sam od siebie przychodzę, ale on mię posłał.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i przychodzę, i nie sam od siebie przychodzę, ale on mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał.
12.BRYTYJKARzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.
13.POZNAŃSKAPowiedział im Jezus: - Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście Mnie, bo ja wyszedłem i przychodzę od Boga. Nie przyszedłem od siebie, ale On mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKARzekł tedy do nich Jezus: Gdyby Bóg był rzeczywiście waszym Ojcem, to i Mnie darzylibyście miłością, gdyż Ja od Boga wyszedłem i przyszedłem [na świat]. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz to On Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział im Jezus: Gdyby waszym Ojcem był Bóg byście mnie miłowali, bo ja wyszedłem od Boga i przychodzę. Nie przyszedłem od samego siebie, ale On mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością, ponieważ Ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.Jezus wtedy powiedział im: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to byście mnie miłowali, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto przybywam, bo nie przyszedłem od siebie samego, lecz On mnie posłał.