« Jan 8:44 Ewangelia Jana 8:45 Jan 8:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:35) Ja lepak ponieważ prawdę mówię, nie wierzycie mi.
2.WUJEK.1923A Ja jeźli prawdę mówię, nie wierzycie mi.
3.RAKOW.NTA ja iż onę prawdę mówię, nie wierzycie mi.
4.GDAŃSKA.1881A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.
6.SZCZEPAŃSKIMnie natomiast, ponieważ prawdę głoszę, nie chcecie wierzyć.
7.MARIAWICIA Ja że prawdę mówię, nie wierzycie Mi.
8.GRZYM1936Ale kiedy ja prawdę wam mówię, wierzyć mi nie chcecie.
9.DĄBR.WUL.1973A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi.
10.DĄBR.GR.1961A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi.
11.TYSIĄCL.WYD5A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.
12.BRYTYJKAPonieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.
13.POZNAŃSKAA wy Mi nie wierzycie, bo Ja mówię prawdę.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś Ja mówię, wy nie chcecie Mi wierzyć. Lecz kto z was może Mi udowodnić grzech?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mnie, ponieważ mówię prawdę, mnie nie wierzycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie.
17.TOR.PRZ.„A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.”