« Jan 8:46 Ewangelia Jana 8:47 Jan 8:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:37) Kto jest z Boga, słów Bożych słucha, dlatego wy nie słuchacie, iż z Boga nie jesteście.
2.WUJEK.1923Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
3.RAKOW.NTKto jest z Boga, słów Bożych słucha; dla tego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
5.GDAŃSKA.2017Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
6.SZCZEPAŃSKIKto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
7.MARIAWICIKto jest z Boga, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
8.GRZYM1936Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; a wy nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
10.DĄBR.GR.1961Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
12.BRYTYJKAKto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
13.POZNAŃSKAKto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
14.WARSZ.PRASKAKto pochodzi od Boga, słucha słów Bożych. Wy zaś dlatego Mnie nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto jest z Boga słucha spraw Boga; wy nie słuchacie dlatego, bo nie jesteście z Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie dlatego, że nie jesteście z Boga.
17.TOR.PRZ.„Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga.”