« Jan 8:47 Ewangelia Jana 8:48 Jan 8:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:38) Odpowiedzieli przeto Judowie i rzekli mu: Nie dobrzeli my mówimy, że Samarytan jesteś ty, i czarta masz?
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówiemy, żeś ty jest Samarytan i czarta masz?
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli tedy Żydowie, i rzekli mu: Nie dobrzeż my powiedamy, że Samarytanem jesteś ty, i czarta masz?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyjabelstwo masz?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli: Czy nie dobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli {tedy} Judejczycy i rzekli doń: Czyż nie mówimy słusznie, żeś Ty Samarytanin, i że masz czarta?
7.MARIAWICIOdpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli Mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyabelstwo masz?
8.GRZYM1936Na to odpowiedzieli mu Żydzi: Czyż nie mówimy słusznie, żeś ty Samarytanin opętany?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli mu: Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i czarta masz?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu Żydzi: Czyż nie słusznie, mówimy, że jesteś Samarytaninem i czarta masz?
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha?
12.BRYTYJKAOdpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
13.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu Judejczycy: - Czy nie mam racji, żeś Samarytanin i opętany przez czarta?
14.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieli Żydzi: Czyż nie mamy racji twierdząc, że jesteś Samarytaninem i że opętał Cię zły duch?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Żydzi mu odpowiedzieli, mówiąc: Czy my nie mówimy dobrze, że ty jesteś Samarytaninem i masz demona?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi odpowiedzieli Mu: Czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
17.TOR.PRZ.Wtedy w odpowiedzi Żydzi, rzekli do Niego: Czy nie słusznie mówimy, że Ty jesteś Samarytaninem i że masz demona?