« Jan 8:48 Ewangelia Jana 8:49 Jan 8:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:39) Odpowiedział Jesus: Ja czarta niemam, ale czczę ojca mego, a wy nie uczciliście mię.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam, ale czczę Ojca mego; a "wyście mnie nie uczcili.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam, ale czczę Ojca mego, a wyście mię nie uczcili.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus: Jać dyjabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego; a wyście mię nie uczcili.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie.
6.SZCZEPAŃSKIJa czarta nie mam - odrzekł Jezus - ale czczę Ojca mego; wy zaś znieważacie Mnie.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus: Ja dyabelstwa nie mam, ale czczę Ojca Mojego, a wyście Mię zbezcześcili.
8.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam, ale oddaję cześć Ojcu memu, a wyście mnie znieważyli.
10.DĄBR.GR.1961Odrzekł Jezus: Ja czarta nie mam, ale oddaję cześć Ojcu memu, a wy mnie znieważacie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie.
12.BRYTYJKAJezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
13.POZNAŃSKAJezus odrzekł: - Ja nie jestem opętany, ale czczę mojego Ojca, a wy Mnie znieważacie.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odrzekł: Ja nie jestem opętany; Ja tylko oddaję cześć Ojcu memu i za to wy Mnie znieważacie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, lecz czczę mojego Ojca, a wy mnie nisko cenicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy Mnie znieważacie.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę mojego Ojca; a wy mnie znieważacie.