« Jan 8:4 Ewangelia Jana 8:5 Jan 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w zakonie rozkazał nam IMojżesz takie kamionować. Ty tedy co mówisz?
2.RAKOW.NTA w zakonie Moyzesz nam przykazał takie kamionować; Ty tedy co na to mówisz?
3.GDAŃSKA.1881A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamionować; a ty co mówisz?
4.GDAŃSKA.2017W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz?
5.SZCZEPAŃSKIMojżesz zaś w zakonie rozkazał nam takie kamienować; Ty więc co powiesz?
6.MARIAWICIa w Zakonie Mojżesz przykazał nam takie kamienować: a ty co mówisz?
7.GRZYM1936Mojżesz w Zakonie kazał nam takie kamienować. A ty co mówisz?
8.DĄBR.WUL.1973Mojżesz w Prawie rozkazał nam takie kamienować. Cóż więc ty powiesz?
9.DĄBR.GR.1961Mojżesz w Prawie rozkazał nam takie kamienować. A co ty powiesz?
10.TYSIĄCL.WYD5W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz?
11.BRYTYJKAA Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?
12.POZNAŃSKAMojżesz nakazał nam w Prawie takie kamienować, a Ty co powiesz?
13.WARSZ.PRASKAWedług Prawa Mojżeszowego powinniśmy ją ukamienować. A Ty co na to powiesz?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś Mojżesz, w Prawie, nakazał nam takie kamienować; a ty co mówisz?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz w Prawie nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
16.TOR.PRZ.A w Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować; a Ty co mówisz?