« Jan 8:51 Ewangelia Jana 8:52 Jan 8:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:42) Rzekli przeto (jemu) Judowie, teraz poznaliśmy że czarta masz. Abraham umarł i Prorocy, a ty mówisz, jeśli kto mowę moję zachowa, nie ukusi śmierci na wieki.
2.WUJEK.1923Rzekli tedy Żydowie: Teraześmy poznali, że czarta masz. Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz: Jeźliby kto strzegł mowy mojej, nie skosztuje śmierci na wieki.
3.RAKOW.NTRzekli mu tedy Żydowie: Teraześmy poznali, że czarta masz. Abraham umarł, i Prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto onę mowę moję zachowywał, nie ukusi śmierci na wieki;
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekli Żydowie: Terażeśmy poznali, że dyjabelstwo masz, Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie skosztuje na wieki;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy więc rzekli: Teraz przekonaliśmy się, że masz czarta. Abraham umarł, i prorocy, a Ty mówisz: »Jeśli kto zachowywać będzie naukę moją, <napewno> nie zazna śmierci na wieki«?
7.MARIAWICIRzekli tedy Żydzi: Teraz poznaliśmy, że dyabelstwo masz. Abraham umarł, także i prorocy, a ty powiadasz: Jeśli kto będzie zachowywał mowy moje, nie skosztuje śmierci na wieki.
8.GRZYM1936Rzekli mu na to Żydzi: Teraz już napewno wiemy, żeś opętany. Abraham umarł i prorocy pomarli, a ty mówisz: Kto chować będzie naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy mu rzekli Żydzi: Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i Prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto zachował naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Rzekli mu Żydzi: Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i Prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto zachował naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł, i prorocy - a ty mówisz: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.
12.BRYTYJKARzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
13.POZNAŃSKAPowiedzieli Mu Judejczycy: - Teraz widzimy, żeś opętany. Abraham umarł i prorocy umarli, a Ty powiadasz: Jeśli kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze.
14.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieli do Niego Żydzi: Teraz wiemy już na pewno, że jesteś opętany. Przecież i Abraham umarł, i prorocy pomarli, a Ty mówisz: Kto będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie umrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Żydzi mu powiedzieli: Teraz poznaliśmy, że masz demona. Umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie doświadczy śmierci na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Żydzi powiedzieli: Teraz jesteśmy pewni, że masz demona. Umarł Abraham i prorocy, a Ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa Twoje Słowo, nigdy nie umrze.
17.TOR.PRZ.Wtedy Żydzi powiedzieli do Niego: Teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie skosztuje śmierci na wieki.