« Jan 8:52 Ewangelia Jana 8:53 Jan 8:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:43) Czyli ty więtszy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł? I Prorocy pomarli, kim się ty czynisz?
2.WUJEK.1923Izaś ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł? i prorocy pomarli; czem się sam czynisz?
3.RAKOW.NTZaż ty więtszy jesteś nad Ojca naszego Abrahama, który umarł? i Prorocy pomarli; kim samego siebie ty czynisz?
4.GDAŃSKA.1881Izaś ty nie większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł? i prorocy pomarli; kimże się ty wżdy czynisz?
5.GDAŃSKA.2017Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali. Kim ty się czynisz?
6.SZCZEPAŃSKICzyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Nawet prorocy pomarli! Za kogóż się uważasz?
7.MARIAWICIIzaliś ty jest większy, niźli ojciec nasz, Abraham, który umarł, i prorocy pomarli? Czemże się ty sam czynisz?
8.GRZYM1936Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Prorocy też pomarli. Za kogo się uważasz?
9.DĄBR.WUL.1973Czyżeś ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Nawet Prorocy pomarli. Za kogo się uważasz?
10.DĄBR.GR.1961Czy jesteś większy od Abrahama, ojca naszego, który umarł? Nawet Prorocy pomarli. Za kogo się uważasz?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz?
12.BRYTYJKACzyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz?
13.POZNAŃSKACzyś Ty (jest) większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali! Za kogo się uważasz?
14.WARSZ.PRASKACzy uważasz się za większego od ojca naszego, Abrahama? A przecież i on umarł, i prorocy pomarli. Za kogóż Ty się uważasz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? Umarli także prorocy; kim siebie czynisz?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoże przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł? Albo proroków, którzy również poumierali? Za kogo Ty się uważasz?
17.TOR.PRZ.Czy Ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy umarli. Za kogo Ty się uważasz?