« Jan 8:53 Ewangelia Jana 8:54 Jan 8:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:44) Odpowiedział Jezus: jeśli ja sławię samego siebie, sława moja nic nie jest; jest Ociec mój który sławi mię, którego wy powiedacie, iż Bogiem waszym jest.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus: Jeźli się Ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jest Ojciec mój, który mię uwielbia: którego wy powiadacie, iż jest Bogiem waszym.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus: Jeśli ja sławię samego siebie, sława moja nic nie jest; jest Ociec mój, który sławi mię, którego wy powiedacie, iż Bogiem waszym jest.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus: Jeźli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jestci Ojciec mój, który mię chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odpowiedział: Gdybym Ja sam Siebie chwalił, chwała moja byłaby niczem; Ten, co Mnie uwielbia, to Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym,
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus: Jeśli Ja chwalę Sam Siebie, chwała Moja nic nie jest. Ale jest Ojciec Mój, Który Mię uwielbia, o Którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym.
8.GRZYM1936Odparł im Jezus: Jeśli sam siebie wsławiam, niczem jest sława moja; jest Ojciec mój, który mnie uwielbia, którego wy za Ojca swego uważacie.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus: Jeśli ja sam siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Ale jest Ojciec mój, który mnie uwielbia i o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym,
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus: Jeślibym ja sam siebie uwielbiał, chwała moja byłaby niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie uwielbia, a o którym wy mówicie, że jest Bogiem naszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem.
12.BRYTYJKAOdrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym.
13.POZNAŃSKAJezus odrzekł: - Gdybym Ja chwalił samego siebie, to moja chwała byłaby niczym. Tym jednak, który Mnie chwali, jest mój Ojciec, o którym wy mówicie: On jest naszym Bogiem.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział Jezus: Gdybym Ja sam szukał własnej chwały, moja chwała byłaby niczym. Lecz jest Ojciec mój i On to właśnie troszczy się o moją chwałę. Wy mówicie, co prawda, że jest On waszym Bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiedział: Jeśli ja samego siebie wynoszę, moja chwała jest niczym. Żyje mój Ojciec, On mnie wynosi, Ten o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Jeśli Ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To mój Ojciec otacza Mnie chwałą, Ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Tym, który mnie otacza chwałą jest mój Ojciec, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.