« Jan 8:54 Ewangelia Jana 8:55 Jan 8:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:45) A nie znacie go, ja lepak znam ji. A jeślibym rzekł, że nie znam go, będę podobnym wam kłamcą. Ale znam ji, i mowę jego chowam.
2.WUJEK.1923A nie poznaliście go, ale Ja go znam: i jeźliby eh rzekł, że go nie znam, będę podobnym wam kłamcą; ale go znam i mowy jego strzegę.
3.RAKOW.NTA nie poznaliście go; a ja znam go; i jeślibych rzekł, że nie znam go, będę podobnym wam, kłamcą. Ale znam go, i mowę jego zachowywam.
4.GDAŃSKA.1881Lecz go nie znacie, a ja go znam; i jeźlibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam, kłamcą; ale go znam i słowa jego zachowuję.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa.
6.SZCZEPAŃSKIa nie poznaliście Go! Ja Go jednak znam, i gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego przestrzegam.
7.MARIAWICIAle wy nie poznaliście Go, a Ja Go znam. I jeślibym rzekł, że Go nie znam, byłbym wam podobny, kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.
8.GRZYM1936Ale nie poznaliście go: ja go znam; i gdybym mówił, że go nie znam, byłbym kłamcą jak wy. Ale go znam i chowam mowę jego.
9.DĄBR.WUL.1973a nie poznaliście go. Ale ja go znam i jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą. Ale znam go i nauki jego strzegę.
10.DĄBR.GR.1961A nie poznaliście go, ale ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą. Ale znam go i nauki jego strzegę.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję.
12.BRYTYJKAI nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.
13.POZNAŃSKAAle nie poznaliście Go. A Ja Go znam! I gdybym powiedział: Nie znam Go, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja Go znam i Jego naukę zachowuję.
14.WARSZ.PRASKAAle wy wcale Go nie znacie. Natomiast Ja znam Go i gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Lecz Ja właśnie znam Go i zachowuję Jego słowa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Go nie znacie, ale ja Go znam, i jeślibym powiedział, że Go nie znam, będę kłamcą podobnym do was; ale Go znam oraz zachowuję Jego słowo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie rozpoznaliście Go, ale Ja Go znam; a gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym takim samym kłamcą, jak wy. Ja jednak Go znam i zachowuję Jego Słowo.
17.TOR.PRZ.I nie znacie Go, ja natomiast znam Go; i jeślibym powiedział, że nie znam Go, byłbym podobnym do was, kłamcą; ale znam Go i słowo Jego zachowuję.